Τελευταία Σε Τεχν

Ομάδα Embracer έχει ανακοινώθηκε μια σημαντική αναδιάρθρωση της επιχείρησής της — η οποία περιλαμβάνει ακυρώσεις παιχνιδιών, απολύσεις και…

Όλα συμπεριλαμβάνονται

https://arxiv.org/abs/2306.00238 Η ρητή μοντελοποίηση της μεθόδου εισόδου απαιτείται συνήθως για τα συμπεράσματα βαθιάς μάθησης. Για παράδειγμα, κωδικοποιώντας patches…